Skoči na glavno vsebino

Obvestilo o poteku VIZ dela od 9. 11. 2020 dalje

Spoštovani starši,

šole smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli obvestilo, da je Vlada RS sprejela sklep, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

V šoli smo se v zadnjih tednih intenzivno pripravljali na izvedbo pouka na daljavo. V pričetku šolskega leta smo pričeli z uporabo zaprtih spletnih učilnic. Učence smo pripravljali na delo v teh učilnicah in pripravili spletne učilnice za učence, ki bodo potreboavli pomoč staršev. Učence, ki zmorejo uporabljati računalnike ali pametne telefone, smo pripravili na čim večjo samostojnost. 

Vsem učencem smo pripravili šolske uporabniške račune, s katerimi lahko vstopajo v spletne učilnice in uporabljajo tudi nekatere druge storitve Google. V spletnih učilnicah so pripravljene tudi stalne povezave za videoklice, s katerimi bodo učenci v stiku s posameznimi učitelji. Povezava do spletnih učilnic je na voljo na spletnem mestu šole. Nekateri učenci sami ne bodo zmogli vstopati in uporabljati spletnih storitev. Prosimo vas, da jim pri dostopu do gradiv pomagate in jih spodbujate pri aktivnem šolskem delu. Starši boste do spletnih učilnic lahko vstopali z otrokovim računom.

Šolsko delo na daljavo bo potekalo po prilagojenem urniku. Razredničarke bodo vas in učence obvestile o urniku in načinu dela. Naloge in navodila za pouk bodo naložene v spletnih učilnicah do 18. ure za naslednji dan. 

Pouk se bo pričel ob 8. uri. Učenci od 5. do 9. razreda se bodo vsak dan srečali v jutranjem video sestanku, kjer jih bo razrednik seznanil z nalogami tega dne, pogovorili se bodo in pričeli z delom. Z učenci posebnega programa oziroma s starši pa se bodo razredniki dogovorili za obliko in pogostost srečanj. Starše, skrbnike in rejnike prosimo, da pripravite otroke, da bodo zjutraj ob 8. uri pripravljeni za delo. 

Dolžnost učencev je, da sodelujejo pri pouku na daljavo. Učitelji bodo vodili evidenco vključevanja učencev v pouk, odsotnost pa beležili v dnevnik v eAsistentu. V primeru, da se otrok zaradi bolezni ne bo zmožen vključiti v pouk na daljavo, obvestite razrednika, da bo odsotnost otroka lahko opravičil.

 

Prosimo, da v primeru težav z dostopom do spletnih učilnic takoj obvestite razredničarke, da lahko skupaj pristopimo k reševanju težav. 

Starše obveščamo tudi, da: »na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.«

Želimo vam, da ostanete zdravi, ob težavah ali vprašanjih se obrnite na razredničarko ali svetovalno delavko, pred vsem pa bomo skupaj zmogli.

Ravnateljica in strokovni delavci OŠ Antona Janše Radovljica

(Skupno 135 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost