Skoči na glavno vsebino

O šoli

Osnovna šola Antona Janše Radovljica

Naslov šole: Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica

Dislocirana enota (nekdanja stavba knjižnice)

Naslov enote: Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica
Tel. številka v enoti: 069 817 885


Tajništvo: (04) 537 49 10 :: tajnistvo@os-antonajanse.si

E-naslov: info@os-antonajanse.si

Spletna stran: http://www.os-antonajanse.si

Ravnateljica: (04) 537 49 11 : ravnateljica@os-antonajanse.si

Pomočnik ravnateljice: (04) 537 49 12 : gregor.skumavc@os-antonajanse.si
Svetovalna služba: (04) 537 49 14 : svetovalna@os-antonajanse.si
Računovodstvo: (04) 537 49 13 : racunovodstvo@os-antonajanse.si
Knjižnica: (04) 537 49 16
Kuhinja: (04) 537 49 18
Telovadnica: (04) 537 49 17

Številka računa: IBAN SI56 0130 2603 0691 110 oz. račun 01302-6030691110 pri UJP (Banka Slovenije, BIC: BSLJSI2X)
Davčna številka: 65346785
Matična številka: 5867371

OID številka (mednarodni projekti): E10170058


Vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri MIZŠ:

  • Prilagojeni program z NIS: 7. 12. 2006, št. odl. 6033-196/2006
  • Posebni program vzgoje in izobraževanja: 7. 12. 2006, št. odl. 6033-196/2006

Šolo je ustanovila Občina Radovljica. Šola izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Obiskujejo jo učenci iz občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Učenci dnevno prihajajo v šolo. Organizirana je kot devetletna osnovna šola. Obiskujejo jo učenci z motnjami v duševnem razvoju. Nekateri imajo več razvojnih motenj, nekateri so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni in otroci z avtističnimi motnjami. Šola poleg omenjenih programov izvaja še mobilno specialno pedagoško službo.


Katalog informacij javnega značaja je dostopen s klikom TUKAJ.

Lokacija šole

(Skupno 6.979 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost