Zaposleni

V šolskem letu 2017/2018 smo na OŠ Antona Janše Radovljica zaposleni:

Ime in priimek Funkcija/oddelek e-poštni naslov
Jelena HORVAT ravnateljica del. čas 7.00 – 15.00 jelena.horvat@os-antonajanse.si
mag. Gregor SKUMAVC pomočnik ravnateljice del. čas 7.00 – 15.00 gregor.skumavc@os-antonajanse.si
Saša JALEN svetovalna delavka del. čas 7.00 – 15.00 sasa.jalen@os-antonajanse.si
Peter KOLMAN knjižničar OPB, dop.:OŠ Lesce peter.kolman@os-antonajanse.si
Ana PRAPROTNIK logopedinja mobilna vrtec, OŠ ana.praprotnik@os-antonajanse.si
Učitelji razredniki v nižjem izobrazbenem standardu:
Janja UREVC 1./2. razred Razrednik, knjižnica janja.urevc@os-antonajanse.si
Tadeja HIKEL 2. uč. v 1. razr. OPB tadeja.hikel@os-antonajanse.si
mag. Manica PISEK 3. razred Razrednik manica.pisek@os-antonajanse.si
Nina KOROŠEC 4. razred Razrednik, predmetni pouk nina.korosec@os-antonajanse.si
Marja JEŠE JALEN 5./6. razred Razrednik, predmetni pouk marja.jese@os-antonajanse.si
Januša MAROLT 8. razred Razrednik, predmetni pouk janusa.marolt@os-antonajanse.si
Martina GOLC 7./9. razred Razrednik, predmetni pouk martina.golc@os-antonajanse.si
Predmetni učitelji v NIS:
Tadej MARKELJ 4. – 9. razred ŠPO, ROID tadej.markelj@os-antonajanse.si
Tadeja ROZMAN PETERNEL 4.- 9. razred LUM, TIT 6.-9. r tadeja.rozman@os-antonajanse.si
Vilma STUBELJ 1.-9 .razred, PPVI GUM vilma.stubelj@os-antonajanse.si
Učitelji v posebnem programu:
Barbara BERLOT PPVI 1 posebni program VI barbara.berlot@os-antonajanse.si
mag. Tadeja RUPAR PPVI 1 posebni program VI tadeja.rupar@os-antonajanse.si
Irena KNEŽEVIČ PPVI 2 posebni program VI irena.knezevic@os-antonajanse.si
Maja ODAR PPVI 2 posebni program VI maja.odar@os-antonajanse.si
Nataša MODRIČ PPVI 3 posebni program VI natasa.modric@os-antonajanse.si
Mateja ŠPORN VALENČIČ PPVI 3 posebni program VI, DSP Križe mateja.sporn@os-antonajanse.si
dr. Suzana ŠPENDAL PPVI 3/4 posebni program VI, soc.uč. soc. delo suzana.spendal@os-antonajanse.si
Učitelji v podaljšanem bivanju:
mag. Ana JUVAN OPB NIS PPVI (gib. vzg.) ana.juvan@os-antonajanse.si
Tadeja HIKEL OPB NIS OPB tadeja.hikel@os-antonajanse.si
Teja KLINAR OPB NIS OPB teja.klinar@os-antonajanse.si
Miro FEKONJA OPB PP PPVI miro.fekonja@os-antonajanse.si
Barbara ZAVRŠNIK OPB PP OPB barbara.zavrsnik@os-antonajanse.si
Katja STAMENKOVIČ OPB PP OPB katja.stamenkovic@os-antonajanse.si
Sabina KLEMENČIČ OPB PP OPB, DSP sabina.klemencic@os-antonajanse.si
Leja AŽMAN OPB PP OPB leja.azman@os-antonajanse.si
MOBILNO DELO – DODATNA STROKOVNA POMOČ
Mojca LAVTAR Vrtec Bled, Gorje, Bohinj Dodatna strokovna pomoč mojca.lavtar@os-antonajanse.si
Eva Marjeta JEKOVEC PREŠERN OŠ Lesce Dodatna strokovna pomoč eva.jekovec@os-antonajanse.si
Mateja STOŠICKI OŠ Bled Dodatna strokovna pomoč mateja.stosicki@os-antonajanse.si
Mateja POTOČNIK OŠ Žirovnica, Lesce Dodatna strokovna pomoč mateja.potocnik@os-antonajanse.si
Urša ZUPAN Vrtec Radovljica Dodatna strokovna pomoč ursa.zupan@os-antonajanse.si
Simona PINTAR OŠ Bohinj Dodatna strokovna pomoč simona.pintar@os-antonajanse.si
OSTALI STROKOVNI DELAVCI
Ana PRAPROTNIK logopedinja ana.praprotnik@os-antonajanse.si
VARUHINJE
Katja STAMENKOVIČ varuhinja
Barbara ZAVRŠNIK varuhinja
Maja HOMEC varuhinja
Teja KLINAR varuhinja
Špela DOLENC varuhinja
Marjana ŠMID varuhinja
TEHNIČNI DELAVCI
Vlasta POTOČNIK računovodkinja
Bojana KEREZ poslovna sekret.
Goran MODRIČ hišnik, voznik
Blaž SREČNIK voznik
Ines KRAJNC kuharica, čistilka
Viktorija ČOPIĆ čistilka
Andreja LEBAR čistilka
Ivan POGAČAR voznik

Zadnja sprememba imenika: 12. april 2018

Delite vsebino:
Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest