Skoči na glavno vsebino

Mobilna specialno pedagoška služba

Na naši šoli že od leta 2000 deluje mobilna specialno pedagoška služba. Temelji na bogatih strokovnih izkušnjah.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v različnih izobraževalnih programih. Naše strokovne delavke izvajajo mobilno specialno pedagoško službo na vseh treh večinskih osnovnih šolah radovljiške občine ter v šolah sosednjih občin glede na dogovore med šolami. Po potrebi in zmogljivostih izvajajo strokovne delavke tudi dodatno strokovno pomoč v vrtcih na področju Gorenjske.

V našo obravnavo so vključeni otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Del delovne obveznosti mobilnih profesorjev specialne in rehabilitacijske pedagogike je tudi izvajanje individualne in skupinske oblike pomoči učencem z različnimi učnimi težavami.

  • Individualna in skupinska učna pomoč se izvajata v osnovnih šolah in sta namenjeni učencem za premostitev težav na področjih učenja.
  • V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so v vrtcih in osnovnih šolah usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje presodijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo napredovali na posameznih področjih delovanja oziroma dosegli vsaj minimalne cilje/standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami. Za vsakega otroka se izdela individualizirani program, kjer se natančneje opredelijo oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oziroma predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi.

Naše delo zajema poleg  neposrednega dela z otroki s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, tudi sodelovanje z učitelji, vzgojitelji, sodelovanje s starši, sodelovanje s šolsko svetovalno službo in svetovalno službo v vrtcih ter sodelovanje z zunanjimi institucijami. Neposredno delo z otroki pa predstavlja središčni del nalog.

Abeceda scipalke 2014-10-07 10.50.21
bralni list efekt generator2
pari velikost pisave Slike Mateja 1022
liki1 Slike Mateja 1012
Slike Mateja 999 Slike Mateja 1011
Slike Mateja 1107 Slike Mateja 1007

Zgodnje otroštvo je za razvoj človeka pomembnejše kot katerokoli drugo kasnejše življenjsko obdobje. Zgodnja obravnava je temelj uspešnega razvoja vsakega otroka, še posebej pa otroka s posebnimi potrebami. Temeljno načelo skrbi za otroke s posebnimi potrebami v svetu in pri nas je čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb in takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in otrokovi družini. Zgodnja obravnava traja od rojstva pa vse do vstopa v šolo. Zajema vsa področja – opazovanje otroka, spremljanje razvoja in opozarjanje na odstopanja v razvoju. Še posebej je to pomembno z vidika starševskega razumevanja, kaj se dogaja z njihovim otrokom.

Poligon 2014-09-17 08.40.35
Delo s sipkim materialom Barvno ujemanje in natikanje gumbov
Natikanje zapestnic Slike Mateja 1013
2014-10-07 11.03.12 osmica
spomin

Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič postavlja vprašanje: »Kaj je to pomoč?« In odgovarja: »Ko nekdo pride k nam po moč.« Lahko rečemo, da je specialni in rehabilitacijski pedagog, ki deluje v mobilni službi, človek, h kateremu pridejo otroci s posebnimi potrebami v vrtcu ali na osnovni šoli (skupaj s starši) po moč. Prav je, da jo dobijo. To je bistvo in poslanstvo dodatne strokovne po-moči. S skupnimi močmi zmoremo več.

cestitam za uspeh

(Skupno 897 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost