Skoči na glavno vsebino

Zaposleni

Za splošne informacije o šoli in splošne telefonske številke obiščite stran O šoli.

Na OŠ Antona Janše Radovljica smo zaposleni:

Vodstvo in strokovne službe:
1. Andreja VOUK ravnateljica 7.00 – 15.00
2. mag. Gregor SKUMAVC pomočnik ravnateljice 7.00 – 15.00
3. Saša JALEN svetovalna delavka 7.00 – 14.00
4. mag. Andreja CVENKELJ svetovalna delavka – psihologinja 7.00 – 14.00
5. Maja PAVŠIČ svetovalna delavka 7.00 – 14.00
6. Peter KOLMAN knjižničar  
7. Ana KAVČIČ logopedinja DSP vrtec
  Bine BALOH NVO fizioterapevt  
  Metka VIHER POVŠE delovna terapevtka  
Učitelji v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom:
8. Januša MAROLT 1. in 2. razred razrednik, pred. pouk
  Saša JALEN   drugi učitelj v 1. r, PB
9. Nina KOROŠEC 3. in 4. razred razrednik
10. Nataša MODRIČ 5. in 6. razred razrednik, pred. pouk
11. Katja STAMENKOVIĆ 7. razred razrednik, pred. pouk
12. mag. Manica PISEK 8. razred razrednik, pred. pouk
13. Martina GOLC 9. razred razrednik, pred. pouk
Predmetni učitelji v NIS:
14. Tadej MARKELJ predmetni pouk  
15. Tadeja ROZMAN PETERNEL predmetni pouk PB
16. Vilma STUBELJ predmetni pouk zbori
  mag. Gregor SKUMAVC predmetni pouk  
17. mag. Ana JUVAN predmetni pouk  
  Maja PAVŠIČ predmetni pouk  
  Saša JALEN predmetni pouk  
18. Teja KLINAR predmetni pouk PB
  Peter KOLMAN predmetni pouk  
Učitelji v posebnem programu:
19. Irena KNEŽEVIČ PPVI 1  
20. Mateja TERSEGLAV PPVI 2  
21. Barbara BERLOT PPVI 3  
22. Katarina UMNIK PPVI 4  
23. Sonja HOJKAR PPVI 5  
24. Mateja STOŠICKI PPVI 6  
25. Janja UREVC PPVI 7  
26. Karin VAN BAKEL PPVI 8  
27. Tadeja ŠTULAR PPVI 9  
28. Mateja ŠPORN VALENČIČ PPVI 10  
29. Bojana BURJA PPVI 11  
30. Miro FEKONJA predmetni  
  Vilma STUBELJ predmetni  
31. Špela VOLK predmetni  
32. Ingrid KRISTAN predmetni  
33. Bernarda HUDOURNIK BAYSAL predmetni  
  Ana JUVAN predmetni  
OPB
  Bernarda HUDOURNIK BAYSAL    
  Ingrid KRISTAN    
  Tadeja ROZMAN PETERNEL    
34. Barbara ULČAR    
  Teja KLINAR    
  Nina KOROŠEC    
  Martina GOLC    
35. Sabina KLEMENČIČ    
  Januša MAROLT    
  Saša JALEN    
MOBILNO DELO – DODATNA STROKOVNA POMOČ
36. Mojca Lavtar Vrtec + OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica, Vrtec Bled
37. Leja ZAKOTNIK OŠ Žirovnica
38. Tjaša FURLAN OŠ dr. J. Plemlja Bled
39. Marjeta FEDERL OŠ F. S. Finžgarja Lesce
40. Kristina SLANC OŠ A. T. Linharta Radovljica
41. Ema PALOVŠNIK NOVAK OŠ F. S. Finžgarja Lesce, OŠ A. T. Linharta Radovljica, OŠ S. Žagarja Lipnica
42. Urša SMOLEJ OŠ Križe
43. Manca KOSMAČ Vrtec Bled, Vrtec + OŠ Gorje
44. Monika STOJKO Vrtec Radovljica
45. Petra ŽNIDAR KOZOLE Vrtec Radovljica, Vrtec Tržič, 
  Ana KAVČIČ OŠ Antona Janše, Vrtec Radovljica
  mag. Andreja CVENKELJ OŠ Antona Janše

TEHNIČNO OSEBJE:

53. Marjana MRAK 8 1 7.00–15.00 NDČ računovodkinja
54. Bojana KEREZ 8 1 7.00–15.00 NDČ tajnik
55. Goran MODRIČ 8 1 6.00–14.00 NDČ hišnik, voznik
56. Blaž SREČNIK 7 0,875 5.40–7.40, 14.00–17.00 NDČ voznik
57. Helena ODAR 8 1 6.00-14.00 NDČ kuharica, čistilka
58. Viktorija ČOPIĆ 8 1 4.00-12.00 NDČ čistilka
59. Andreja LEBAR 7 0,875 15.00–22.00 NDČ čistilka
60. Denis SABALIČ 4,5 0,425 6.40-7.45, 14.00-16.10 NDČ voznik

Zadnja sprememba imenika: 4. oktober 2022

Za kontaktiranje zaposlenih preko epošte uporabite naslov:

V primeru težav pišite na in bomo vaše sporočilo posredovali ustreznemu zaposlenemu.

(Skupno 13.611 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost