Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Kot v mnogih drugih državah, tudi v Sloveniji izvajamo Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) kot obliko zunanjega preverjanja znanja in doseganja učnih ciljev in standardov znanja.

Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej ob koncu 6. razreda in ob koncu 9. razreda učenci rešujejo poseben izbor nalog, ki pokažejo, koliko obvladajo znanje, ki je predpisano z učnimi načrti. Nacionalno preverjanje znanja učencev poteka praviloma vsako leto v mesecu maju. Tovrstno preverjanje zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja. Dosežki so za učence lahko koristni, saj pokažejo njihova močna področja, pa tudi tista, katerim bi bilo v prihodnje potrebno posvetiti več pozornosti. Nacionalno preverjanje znanja poteka za učence pod enakimi pogoji in ob istem času povsod v državi.

Rešitve učencev anonimno ovrednotijo zunanji ocenjevalci, šola, učenci in starši pa dobijo povratno informacijo po elektronski poti (ogled celotne pole s korekcijskimi znaki in številom doseženih točk).

Vsako šolsko leto ravnatelj pripravi izvedbeni načrt, ki je skladen s koledarjem NPZ, pripravljen s strani Državnega izpitnega centra, vse informacije so dostopne na njihovem spletnem mestu.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. in 9. razreda je za naše učence prostovoljno in ga opravljajo tisti učenci, ki se zanj odločijo.

Na šoli vse učence spodbujamo, naj se udeležijo pisanja NPZ, saj nam omenjeni preizkus omogoči objektivno povratno informacijo o nivoju znanja učencev in podlago za prilagoditev učnega procesa.

Več informacij o NPZ lahko dobite pri šolski svetovalni delavki in tukaj.

(Skupno 635 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost