Skoči na glavno vsebino

Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Na šoli v šolskih letih 2020/21 in 2021/22 sodelujemo v razvojni nalogi Zavoda RS za šolstvo z naslovom Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.

Projekt poteka v dveh stezah, v vsaki sodeluje ločena ekipa strokovnih delavcev:

I. steza: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

V stezo so vključeni vsi predmeti in področja, ki jih strokovno podpirajo na ZRSŠ. V njej bodo učitelji razvijali formativno spremljanje in se še posebej osredotočali na:

 • dejavnike, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin na učencem zanimiv in privlačen način,
 • da bo njihov glas slišan in upoštevan ter da se bodo vsestransko dobro počutili,
 • spodbujanje medvrstniškega sodelovanja in zavzemanje za vzpostavitev partnerskega odnosa z učenci.

Cilji I. steze so:

 • Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnostmi, zmožnostmi, … učenca, ki temelji na formativnem  spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka)
 • Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivih.
 • Vključiti učence v  sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju.
 • Videti in slišati vsakega učenca, spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.
 • Ustvariti učno okolje v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.

II. steza: Varno in spodbudno učno okolje

Teme II. steze so:

I. PSIHOSOCIALNI ODNOSI IN VODENJE RAZREDA

 • Povezanost počutja, klime in učne zavzetosti ter odnosna kompetenca pedagoškega delavca 2.Vodenje razreda

II. ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE

 • Mala šola čustvene pismenosti, čuječnost in interakcijske vaje, programi CASEL
 • Čustva in empatija

III. NEŽELENO VEDENJE IN NASILJE

 • Ravnanje v primerih neželenega vedenja, 4 R in ABC model 6.Obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja

IV. PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN ŠOLE

 • Vodenje procesov v kolektivu, reševanje dilem in refleksije
 • Umeščanje vsebin v pouk , v RaP in razredništvo ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole
(Skupno 1.305 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost