Skoči na glavno vsebino

Posebni program

V posebnem programu si vedno znova prizadevamo zagotavljati pogoje za čim bolj spodbudno okolje, ki otrokom in mladostnikom omogoča optimalen razvoj v skladu z njihovimi lastnimi zmožnostmi.

Tako že pri najmlajših spodbujamo in omogočamo razvoj učenja s pridobivanjem raznolikih čutno-gibalnih izkušenj ter izvajanjem naravnih oblik gibanja. Naš vsakdanjik poskušamo obogatiti z doživljanjem pestrih izkušenj v konkretnih življenjskih situacijah in z vključevanjem v širše socialno okolje.  Predpisane učne programe tako dopolnjujemo s poletno šolo v naravi ter z različnimi oblikami zimskih šol v naravi. Dnevi dejavnosti pa nam dodatno omogočajo posameznim skupinam prilagojeno in poglobljeno pridobivanje spretnosti in veščin na posameznih področjih.

Ena od naših posebnosti  za spodbujanje  celostnega razvoja je prehajanje mladostnikov tako med skupinami kot tudi med programi (PP–NIS). Glede na individualne potrebe in sposobnosti učencev ter glede na program dela določimo področja vključevanja oz. prehajanja. Za sprotno in konstantno ocenjevanje kvalitete tako izvajanih aktivnosti med drugim uporabljamo tudi listovnik, ki predstavlja način spremljanja razvoja in napredka učenca na posameznih področjih.

Še posebno pozornost posvečamo mladostnikom pred zaključkom šolanja. Določene aktivnosti imajo mladostniki priložnost izvajati v obliki delovne prakse. Na ta način jim omogočamo predhodno pripravo na konkretno delo v varstveno-delovnih centrih, kamor se jih večina vključi po zaključenem vzgojno-izobraževalnem programu.

Predmetnik in učni načrti posebnega programa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

(Skupno 1.313 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost